πŸ“š Node [[stoa-subnodes]]
↳ πŸ““ Subnode [[@agora@botsin.space/stoa subnodes]]
πŸ““ stoa subnodes.md (text) by @agora@botsin.space
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@agora@botsin.space/stoa subnodes]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/stoa-subnodes
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/stoa-subnodes
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/stoa-subnodes