πŸ“š Node [[anagora>index]]
↳ πŸ““ Subnode [[@anagora@matrix.org/anagora>index]]
πŸ““ anagora>index.md (text) by @anagora@matrix.org
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@anagora@matrix.org/anagora>index]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/anagora>index
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/anagora>index
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/anagora>index