πŸ“š Node [[big-data]]
↳ πŸ““ Subnode [[@ankostis/big data]]
πŸ““ big-data.md (text) by @ankostis

big-data

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@ankostis/big data]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/big-data
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/big-data
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/big-data