πŸ“š Node [[tags]]
↳ πŸ““ Subnode [[@ankostis/tags]]
πŸ““ tags.md (text) by @ankostis

Tags

Explanation of my tags (assumed hierarchical, but annotating only with the longest form):

Tag-list

Tag-delimiter cannot be dot(.) because vscode-foam does not recognise it.

 • H-... - [[Hypothes-is]] related

  • H-bug
  • H-dev
  • H-help
  • H-history
  • H-tool
  • H.help
 • web_tag pkdb-... - Personal Knowledge DataBase & [[web annotations]] (i had called it "omnisearch")

 • feedback - textual contribution to a site, call for a fix, a nudge

 • 17N

 • activism

 • agile

 • AI

 • android

 • anticommunism

 • antisemitism

 • antivax

 • API

 • architecture

 • astronomy

 • atheism

 • authoring

 • authority

 • autism

 • AynRand

 • big_data

 • biology

 • blockchain-Cardano

 • bombs

 • book

 • brain

 • BTC

 • BTC-MtGox

 • bug

 • business

 • calf

 • cameras

 • cancel_culture

 • capitalism

 • castoriadis

 • catch22

 • Chomsky

 • chromecast

 • CI-CircleCI

 • CI-travis

 • cinema

 • Clang

 • Clang-boost

 • Clang-STL

 • class_war

 • climate

 • colonianism

 • communism

 • communism-Marx

 • competition

 • conservatives

 • conspiracy

 • coops

 • corporatocracy

 • corruption

 • cosmology

 • covid19

 • covid19-antigentest

 • covid19-colchicine

 • covid19-data

 • covid19-Eva

 • covid19-Ioannidis

 • covid19-lab_leak

 • covid19-origin

 • covid19-vaccine

 • covid19-Yeadon

 • crypto

 • crypto-BLS

 • cybernetic

 • data_format

 • death

 • debian

 • debian-bug

 • debian-help

 • debian-tool

 • dev

 • developer

 • DiEM25

 • DLF

 • DNA

 • docker

 • docker-volume

 • documentary

 • documento

 • dotnet

 • dotnet-5

 • drugs

 • earthquake

 • eavesdrop-vodafone

 • EC

 • economy

 • economy-AdamSmith

 • economy-data

 • economy-MoM

 • economy-tax

 • edu

 • environment

 • epistemology

 • eu

 • EUPL

 • euro

 • F35

 • fake

 • fascism

 • FastAPI

 • fb

 • feedback

 • feminism

 • firefox-bug

 • food

 • forecast

 • FOSS

 • [[freedom]]

 • freedom-anarchism

 • freedom-BIOME

 • freedom-Chomsky

 • freedom-copyright

 • freedom-copyrights

 • freedom-data

 • freedom-speech

 • freedom-wikileaks

 • friends

 • fsf-RMS

 • game

 • GDP

 • gearshift

 • git

 • GitHub

 • gnome-tracker

 • Google

 • GR

 • GraphQL

 • graphtik-alt

 • H-bug

 • H-dev

 • H-help

 • H-history

 • H-tool

 • hacking

 • ham

 • hass

 • hass-automation

 • hass-camera

 • hass-help

 • hass-integration

 • Hayek

 • health

 • help

 • hindsight

 • history

 • history-1821

 • history-EAM

 • history-hindsight

 • history-junta

 • history-Kalybas

 • history-Kolettis

 • history-migrations

 • history-Papazachariou

 • history-Smyrna

 • history-WWII

 • HW

 • HW-fix

 • hybrid_state

 • immunology

 • imperialism

 • indexer

 • India

 • individualism

 • inequality

 • infosec

 • infosec-DKIM

 • intellectuals

 • international

 • internet

 • IOTA

 • ip-camera

 • IPFS

 • Iran

 • Israel-apartheid

 • IT

 • java

 • jobs

 • JRC

 • JRC-Adeline

 • JRC-vecto

 • Kalamata

 • kalamata-H_demo

 • kid

 • KKE

 • kostis

 • Koufontinas

 • law

 • law-jury

 • leak-signal

 • liberal

 • libertarians

 • libertarians-Rothbard

 • links

 • linux

 • linux-bug

 • linux-config

 • linux-dlna

 • linux-NetworkManager

 • linux-ssh

 • linux-systemd

 • linux-udev

 • linux-wine

 • local_first

 • management

 • markdown

 • markets

 • math

 • math-fat_tails

 • math-omega

 • mentoring

 • Mhtsotakhs

 • microservices

 • mind

 • mind-brain

 • Monsanto-Roundup

 • mRNA

 • mtgox

 • MurrayCraig

 • music

 • muslims

 • MVC

 • nazi

 • nazism

 • ND

 • ND-Mareva

 • ND-petsa

 • ND-Petsas

 • ND-Samaras

 • neoliberal

 • neoliberal-Rothbard

 • nepotism

 • net

 • net-tools

 • net-tunnel

 • news

 • nuclear

 • nuclear-chernobyl

 • nuclear-leaks

 • nuclear-SMR

 • nvidia

 • ontology

 • orger

 • OSGi

 • Palestine

 • parody

 • patents

 • pdf-service

 • Penrose

 • phaos

 • philosophy

 • pkdb

 • pkdb-data

 • pkdb-dev

 • pkdb-foam

 • pkdb-history

 • pkdb-HPI

 • pkdb-memex

 • pkdb-promnesia

 • pkdb-recoll

 • pkdb-signal

 • pkdb-strigi

 • pkdb-tool

 • pkdb-zulip

 • police

 • police-defund

 • police-torture

 • politics-intl

 • polkadot

 • poverty

 • privacy

 • prog-history

 • propaganda

 • psyche

 • psyche-behavior

 • psyche-Freud

 • psycology

 • pydantic

 • python

 • python-jupyter

 • python-lib

 • python-pep

 • python-perf

 • python-pip

 • python-poetry

 • QRZ

 • quantum

 • quantum-mind

 • racism

 • raspi

 • rebetiko

 • rel

 • religion

 • renewable

 • renewables

 • resolver

 • REST

 • review

 • revolution

 • rousfeti

 • RsT

 • RWolff

 • schedula

 • science

 • science-truth

 • shopping

 • shopping-disputed

 • shopping-laptop

 • slavs

 • slides

 • SOA

 • social

 • social-dev

 • soviet

 • SQL

 • Stalin

 • stock

 • stock-buy

 • sw

 • sw_arch

 • sw_eng

 • sw-deps

 • sw-help

 • SYRIZA

 • systemd-networkd

 • tarrifs

 • technology

 • terrorism

 • Thessaloniki

 • TODO-dev

 • TODO-documentary

 • TODO-edu

 • TODO-movie

 • TODO-read

 • TODO-reply

 • TODO-research

 • TODO-wiki

 • TODO.movie

 • transient

 • transparency

 • travel

 • troika_gr

 • Trump

 • Tsipras

 • Turkey

 • tv-arvyla

 • twitter

 • TXs

 • UK

 • Ukraine

 • UPS

 • USA

 • Varoufakis

 • virus

 • visual_studio

 • voting

 • war

 • web_tag

 • web_tag-tool

 • web-arch

 • web-doc

 • web-programming

 • web-tags

 • web-tool

 • yaml

 • youtube

 • zero_tolerance

 • zionism

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@ankostis/tags]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/tags
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/tags
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/tags