πŸ“š Node [[2023-03-05]]
↳ πŸ““ Subnode [[@anonymous@doc.anagora.org/2023 03 05]]

[[the notebook]] [[the fault in our stars]] [[CafΓ© Jasmin]]

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-03-05
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-03-05
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-03-05