πŸ“š Node [[2020-04-05]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 04 05]]

April 5th, 2020

  • Hoy hablΓ© con mi Hermano.
  • Sacar la basura
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 04 05]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-04-05
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-04-05