πŸ“š Node [[2020-07-15]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 07 15]]

July 15th 2020

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 07 15]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-07-15
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-07-15
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2020-07-15