πŸ“š Node [[2020-09-19]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 09 19]]

September 19th, 2020

  • Donate
  • Sacar turno
  • [[goblinodds]] spoke about [[Voltairine de Cleyre]]
  • Colgar poster en dormitorio
  • [[Bird Feeder]]
  • ""Minimum set of requirements, necessary and sufficient, for Flancia to sprout and flourish.

In other words: Why can't we get it done by the end of today (GMT)?""

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 09 19]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-09-19
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-09-19