πŸ“• Node [[2020-05-01]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/2020 05 01]]
πŸ““ File 2020-05-01.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

May 1st, 2020

  • International Workers' Day!
  • Having issues to focus. But set four concrete goals related to work (ironic in tihs day, I know). I'll try to get through those today so the rest of the weekend feels "freer".
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 05 01]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-05-01
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-05-01