πŸ“š Node [[2020-07-29]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 07 29]]

July 29th, 2020

  • [[Quick Capture]]
    • Machine Dreams - Dreaming Machines - Joscha Bach

http://bach.ai/machine-dreams/

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 07 29]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-07-29
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-07-29