πŸ“š Node [[2020-08-06]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 08 06]]

August 6th, 2020

  • [[Quick Capture]]
    • Perhaps I should model my [[Daily]] routine.
    • Herta Hammerbacher - Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herta_Hammerbacher

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 08 06]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-08-06
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-08-06
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2020-08-06