πŸ“• Node [[2020-08-12]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/2020 08 12]]
πŸ““ File 2020-08-12.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

August 12th, 2020

  • Tidied up around the house, went to the supermarket, etc.
  • Talked to my family.
  • [[TODO]]
  • [[Ryo Fukui]] sounds interesting
  • Could [[Stephen Wolfram]] grok the [[Agora]]?
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 08 12]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-08-12
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-08-12