πŸ“š Node [[2020-10-20]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2020 10 20]]

2020-10-20

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2020 10 20]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2020-10-20
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2020-10-20
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2020-10-20