πŸ“š Node [[2021-05-13]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2021 05 13]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2021 05 13]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-05-13
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-05-13
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2021-05-13