πŸ“š Node [[2021-08-13]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2021 08 13]]

2021-08-13

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2021 08 13]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-08-13
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-08-13
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2021-08-13