πŸ“• Node [[2021-09-20]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/2021 09 20]]
πŸ““ File 2021-09-20.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

2021-09-20

  • [[work]]
    • tough last two weeks of the quarter incoming
    • but at least I finished my primary oncall shift today :)
  • [[logseq]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2021 09 20]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-09-20
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-09-20