πŸ“• Node [[2021-09-24]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/2021 09 24]]
πŸ““ File 2021-09-24.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

2021-09-24

  • Got late from work but it was [[worth it]].
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2021 09 24]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2021-09-24
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2021-09-24