πŸ“š Node [[2022-01-19-17-00-58]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 01 19 17 00 58]]


Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 01 19 17 00 58]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-01-19-17-00-58
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-01-19-17-00-58
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-01-19-17-00-58