πŸ“š Node [[2022-06-15]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 06 15]]
  • Third day in the US.
    • [[us trip 2022]]
    • Slept OK it seemed but for some reason I'm struggling to make it to the afternoon without nodding off.
  • [[quantum mailer]]
  • [[do]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 06 15]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-06-15
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-06-15
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-06-15