πŸ“š Node [[2022-07-06]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 07 06]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 07 06]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-07-06
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-07-06
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-07-06