πŸ“š Node [[2022-02-16]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 02 16]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[werner heisenberg]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 02 16]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-02-16
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-02-16
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-02-16