πŸ“š Node [[2022-03-07]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 03 07]]
  • NOW take a look at [[now]] and [[LATER]]

    • what's the next coding task/project I really want to tackle?
  • [[work]]

    • went long, finished after 8pm. still, a productive day all in all.
  • [[pull all]] button

    • experimenting with this in dev.anagora.org, I like it for now, need to figure out layout
  • [[yoga calendar]]

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 03 07]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-03-07
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-03-07
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-03-07