πŸ“š Node [[2022-04-30]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2022 04 30]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2022 04 30]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-04-30
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-04-30
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-04-30