πŸ“š Node [[2023-01-22]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2023 01 22]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2023 01 22]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-01-22
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-01-22
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-01-22