πŸ“š Node [[2023-03-10]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2023 03 10]]
 • [[work]]
  • no meetings day! \o/
 • [[flancia]]
  • [[Lady Burup]]
  • [[Agora]]
   • I'm thinking I should try to move back to [[logseq]]. I want the project to do well and I gave up on it temporarily to explore the landscape, but I've been using [[wiki vim]] probably for about a year now.
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2023 03 10]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-03-10
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-03-10
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-03-10