πŸ“š Node [[2023-02-10]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/2023 02 10]]
 • [[2022-02-09]] was eventful
 • [[work]]
 • #push [[flancia]]
  • [[pomodoros]]
   • go link isn't working
   • it turns out it's because it doesn't exist :)
   • but for some reason the Agora is giving a server errors instead of redirecting to [[pomodoros]] as it does in most nodes
   • fix [[bug]] ^ :)
 • [[toots]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/2023 02 10]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-02-10
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-02-10
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-02-10