πŸ“š Node [[agora-matrix-bot]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/agora matrix bot]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[agora bot matrix]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/agora matrix bot]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/agora-matrix-bot
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/agora-matrix-bot
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/agora-matrix-bot