πŸ“• Node [[agora-protocol]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/agora protocol]]
πŸ““ File agora protocol.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

What follows is Agora Protocol in a nutshell: https://twitter.com/flancian/status/1437079533253976066 .

πŸ““ File Agora protocol.md (text) by @flancian ️本 πŸ“
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[agora paper]] built by an Agora user
πŸŒ‰ bridge to [[agora pkm chapter]] built by an Agora user
πŸŒ‰ bridge to [[knowledge commons]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/agora protocol]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/agora-protocol
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/agora-protocol