πŸ“• Node [[bmann]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/bmann]]
πŸ““ File bmann.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Bmann

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[boris mann]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/bmann]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/bmann
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/bmann