πŸ“• Node [[bright-mind]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/bright mind]]
πŸ““ File bright mind.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Bright Mind

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/bright mind]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/bright-mind
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/bright-mind