πŸ“š Node [[carl-gieringer]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/carl gieringer]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/carl gieringer]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/carl-gieringer
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/carl-gieringer
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/carl-gieringer