πŸ“• Node [[chongli-qin]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/chongli qin]]
πŸ““ File chongli qin.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Chongli Qin

  • A Googler from DeepMind working on ML safety.
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/chongli qin]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/chongli-qin
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/chongli-qin