πŸ“š Node [[collection-of-notes]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/collection of notes]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/collection of notes]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/collection-of-notes
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/collection-of-notes
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/collection-of-notes