πŸ“š Node [[derek-kozel]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/derek kozel]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/derek kozel]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/derek-kozel
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/derek-kozel
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/derek-kozel