πŸ“• node [[federico-nietzsche]] βΈ– πŸ““ subnode [[@flancian/federico nietzsche]]
πŸ““ text federico nietzsche.md contributed by @flancian ️本 πŸ“

federico nietzsche

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ stoas for [[@flancian/federico nietzsche]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/federico-nietzsche