πŸ“š Node [[flancia-goals]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/flancia goals]]

flancia goals

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[public utility]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/flancia goals]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/flancia-goals
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/flancia-goals
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/flancia-goals