πŸ“• Node [[foam-workspace]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/foam workspace]]
πŸ““ File foam workspace.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

Foam Workspace

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/foam workspace]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/foam-workspace
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/foam-workspace