πŸ“š Node [[frenemy]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/frenemy]]

https://twitter.com/flancian/status/1396459029136908291 https://twitter.com/flancian/status/1396460355774210049

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/frenemy]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/frenemy
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/frenemy
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/frenemy