πŸ“š Node [[future-project]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/future project]]

future project

  • What [[you]] could accomplish in the [[future]].
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/future project]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/future-project
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/future-project