πŸ“š Node [[gemtext]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/gemtext]]

gemtext

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[gemini]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/gemtext]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/gemtext
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/gemtext
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/gemtext