πŸ“• node [[git-alias]] βΈ– πŸ““ subnode [[@flancian/git alias]]
πŸ““ text git alias.md contributed by @flancian ️本 πŸ“

Git Alias

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[git config]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ stoas for [[@flancian/git alias]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/git-alias