πŸ“š Node [[gitea]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/gitea]]
πŸ““ gitea.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

gitea

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/gitea]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/gitea
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/gitea
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/gitea