πŸ“š Node [[gustavo]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/gustavo]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[rusp]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/gustavo]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/gustavo
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/gustavo
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/gustavo