πŸ“• Node [[intentions]]
↳ πŸ““ Projection [[@flancian/intentions]]
πŸ““ File intentions.md (text) by @flancian ️本 πŸ“

intentions

Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸŒ‰ bridge to [[intents]] built by an Agora user
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/intentions]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/intentions
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/intentions