πŸ“š Node [[john-ono]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/john ono]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[lord enki]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/john ono]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/john-ono
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/john-ono
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/john-ono