πŸ“š Node [[juan-jose-fernandez]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/juan jose fernandez]]

Juan Jose Fernandez

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/juan jose fernandez]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/juan-jose-fernandez
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/juan-jose-fernandez
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/juan-jose-fernandez