πŸ“š Node [[lotus-sutra]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/lotus sutra]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[heart sutra]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/lotus sutra]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/lotus-sutra
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/lotus-sutra
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/lotus-sutra