πŸ“š Node [[moa-matrix]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/moa matrix]]
a matrix channel.moago https://matrix.to/#/#moaparty:matrix.org
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/moa matrix]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/moa-matrix
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/moa-matrix
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/moa-matrix