πŸ“• node [[opus-populi]] βΈ– πŸ““ subnode [[@flancian/opus populi]]
πŸ““ text opus populi.md contributed by @flancian ️本 πŸ“

opus populi

https://twitter.com/flancian/status/1379042756601995266

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ stoas for [[@flancian/opus populi]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/opus-populi