πŸ“š Node [[pernambuco]]
↳ πŸ““ Subnode [[@flancian/pernambuco]]
Receiving pushes... (requires JavaScript)
πŸ“š Node [[pernambuco e seu conjunto]] pulled above
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@flancian/pernambuco]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/pernambuco
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/pernambuco
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/pernambuco